Sunday, November 22, 2009

Pembiayaan Peribadi Bank Rakyat

PEMBIAYAAN PERIBADI-i ASLAH

Kemudahan pembiayaan peribadi ini diperkenalkan untuk membantu individu-individu dalam menangani keperluan kewangan seperti membuat bayaran pendahuluan kereta / rumah, pembayaran kos pengubahsuaian rumah dan lain-lain keperluan kewangan.

Konsep

Bai-Al’inah

Kelayakan
  • Warganegara Malaysia berumur antara 18 dan 55 tahun (58 tahun untuk kakitangan kerajaan)
  • Kakitangan kerajaan dengan pendapatan RM700.00
  • Kakitangan swasta dengan pendapatan RM1500.00
  • Kakitangan yang telah bekerja tidak kurang dari 6 bulan
Jumlah Pembiayaan

Pembiayaan sehingga RM150,000.00* atau ansuran bulanan yang tidak melebihi 60% daripada pendapatan kasar bulanan.

Tempoh Bayaran Balik

Maksimum 15 tahun.

Cara Bayaran Balik
  • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA).
  • Potongan Gaji Majikan (PGM).
  • Potongan Akaun Simpanan (PAS).
Penjamin
  • Satu (1) penjamin dari sektor kerajaan / swasta yang berkelayakan*.
  • Tanpa penjamin untuk kakitangan kerajaan yang telah berkhidmat selama 3 tahun dan ke atas*.

  • *Terma Dan Syarat
Sumber: Bank Rakyat

Pinjaman wang dari bank, bukanlah satu cara menyimpan yang baik, sungguhpun begitu saya akan cuba tunjukkan bagaimana anda dapat menyimpan dengan wang hutang dari bank.

bersambung......

No comments: